شماره حساب ها - مارال هاست

اطلاعات شماره حساب های بانکی

شماره حساب

شماره حساب ها و روش های پرداخت وجه

 1- واریز وجه به صورت آنلاین و با استفاده از کلیه کارت های عضو شبکه شتاب
در این روش شما پس از ورود به ناحیه کاربری با بازکردن فاکتور پرداخت نشده خود در گوشه بالا سمت راست فاکتور با انتخاب روش پرداخت آنلاین با کارت های عضو شتاب می توانید وجه بدهی خود را به صورت آنلاین پرداخت نمائید.

 

 2- پرداخت از طریق واریز به یکی از شماره حساب ( کارت ) های مارال هاست
در این روش پس از از واریز وجه به یکی از شماره حساب ( کارت ) های زیر ، لازم است اطلاعات پرداخت خود را پس از ورود به  ناحیه کاربری در قسمت ثبت فیش بانکی صورتحساب وارد نمایید .

کلیه شماره حساب ها به نام “سید کیارش گلستانه ” می باشد

melatبانک ملت

شماره حساب

 

۴۱۸۶۴۰۷۷۷۴

شماره کارت

۳۹۰۷ ۱۹۱۴ ۳۳۷۹ ۶۱۰۴

samanبانک سامان

شماره حساب

 

۹۵۲۲۸۰۰۹۶۰۹۸۲۱

شماره کارت

۴۱۴۷ ۲۶۸۸ ۸۶۱۰ ۶۲۱۹

pasargardبانک پاسارگاردشماره حساب

۱۳۰۹۸۲۰۰۱۰۴۷۲۷۸۸۴۱

شماره کارت

۶۳۷۳ ۱۴۱۵ ۲۹۱۰ ۵۰۲۲