تخفیف های خرید دامنه (Domain Promotions)

هر زمان شرکت های رجیسترار ثبت دامنه پیشنهادهای ویژه ای جهت ثبت پسوند های خاص دامنه ارائه می نمایند ، همزمان مارال هاست نیز این پیشنهاد ویژه را به مشتریان خود ارائه می نماید ، در زمان ارائه تخفیف های ویژه ثبت دامنه شما می توانید با حد اقل قیمت ممکن دامنه خود را ثبت نمایید .عموماً اعمال تخفیف در ثبت دامنه می باشد و شامل مواردی از قبیل تمدید دامنه نمی باشد  

لیست تخفیف های ویژه ثبت دامنه

پسوند دامنهقیمت استثتاییقیمت در زمان تخفیفقیمت معمول ثبتاتمام زمان تخفیف 
 
online.
 قیمت ویژه  27,400  137,000 2017/12/31 ثبت سفارش
store.
 قیمت ویژه  54,800  290,000  2017/12/31 ثبت سفارش
shop.
 قیمت ویژه  54,800  184,600  2017/12/31 ثبت سفارش
blog.
 قیمت ویژه  65,800  101,700  2017/12/31 ثبت سفارش
site.
 قیمت ویژه  43,800  158,000  2017/12/31 ثبت سفارش
art.
   68,500  82,200  2017/12/31 ثبت سفارش
fun.
   54,800  105,400  2017/12/31 ثبت سفارش
tech.
   76,700  263,700  2017/12/31 ثبت سفارش
space.
   27,400  474,000  2017/12/31 ثبت سفارش
press.
   76,700  342,800  2017/12/31 ثبت سفارش
host.
   109,600  483,000  2017/12/31 ثبت سفارش
website.
   38,400  132,000  2017/12/31 ثبت سفارش
cloud.
   43,800  52,700  2017/12/31 ثبت سفارش
co.
   65,800  131,800  2017/12/31 ثبت سفارش
me.
   54,800  109,600  2017/12/31 ثبت سفارش
se.
   60,300  116,000  2017/12/31 ثبت سفارش
nu.
   68,500  131,800  2017/12/31 ثبت سفارش
ltda.
   93,200  210,900  2017/12/31 ثبت سفارش
srl.
   93,200  210,900  2017/12/31 ثبت سفارش
top.
   21,860  52,700  2017/12/31 ثبت سفارش
shiksha.
   16,500  52,700  2017/12/31 ثبت سفارش
xyz.
   11,000  63,000  2018/12/31 ثبت سفارش