تخفیف های ثبت دامنه

ارزان تر از همیشه دامنه را ثبت نمایید

دامنه12

تخفیف های ثبت دامنه

زمانی که کارگزار های ثبت دامنه، پیشنهاد ویژه ای جهت ثبت دامنه به ما ا رائه می کنند ، ما ایت تخفیف ها را به شما رائه می کنید تا شما بتوانید دامنه خود را با قیمت بسیار کمتری از قیمت اصلی دامنه ثبت نمایید، این لیست به صورت مداوم بروز رسانی خواهد شد تا شما بتوانید در هر زمان از تخفیف های ویژه ثبت دامنه استفاده بفرمایید.

نام دامنه جهت ثبت یا انتقال

net.

۳۰۸,۹۰۰ تومان / سال

co.

۶۱۵,۶۰۰ تومان / سال

info.

۳۸۸,۸۰۰ تومان / سال

ir.

۵,۰۰۰ تومان / سال

org.

۳۰۸,۹۰۰ تومان / سال

com.

۲۴۶,۲۰۰ تومان / سال

.fun
$10.00$21.30
Ends 15-03-2020
.online
$5.00$31.50
Ends 15-03-2020
.me
$10.00$17.00
Ends 15-03-2020
.pw
$4.00$25.00
Ends 15-03-2020
.io
$40.00$66.00
Ends 15-03-2020
$8.00$25.50
Ends 15-03-2020
.store
$10.00$51.00
Ends 15-03-2020
.tech
$14.00$49.90
Ends 15-03-2020
$7.0021.30
Ends 15-03-2020
.cloud
$8.00$10.20
Ends 15-03-2020
.co
$12.50$25.50
Ends 15-03-2020
.shop
$12.00$30.60
Ends 15-03-2020