دامنه12

تخفیف ثبت دامنه

زمانی که کارگزار های ثبت دامنه، پیشنهاد ویژه ای جهت ثبت دامنه به ما ا رائه می کنند ، ما این تخفیف ها را به شما رائه می کنید تا شما بتوانید دامنه خود را با قیمت بسیار کمتری از قیمت اصلی دامنه ثبت نمایید، این لیست به صورت مداوم بروز رسانی خواهد شد تا شما بتوانید در هر زمان از تخفیف های ویژه ثبت دامنه استفاده بفرمایید.

نام دامنه جهت ثبت یا انتقال

load
نام پسوندقیمت تخفیف(تومان)قیمت واقعی(تومان)تاریخ انقضای تخفیفسود شما از این خریددوره ثبت
.agency166.000592.8001400/06/09426.800ثبت یکسالهسفارش
.auction328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.boutique164.000910.7001400/06/09746.700ثبت یکسالهسفارش
.builders328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.business163.000235.8001400/06/0972.800ثبت یکسالهسفارش
.camp244.0001.524.7001400/06/091.280.700ثبت یکسالهسفارش
.cards328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.cash246.000910.7001400/06/09664.700ثبت یکسالهسفارش
.cheap330.000889.4001400/06/09559.400ثبت یکسالهسفارش
.church328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.city249.000592.8001400/06/09343.800ثبت یکسالهسفارش
.clothing328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.codes241.0001.503.5001400/06/091.262.500ثبت یکسالهسفارش
.company163.000235.8001400/06/0972.800ثبت یکسالهسفارش
.construction328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.contractors328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.cool328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.credit334.0002.778.9001400/06/092.444.900ثبت یکسالهسفارش
.creditcard334.0004.168.5001400/06/093.834.500ثبت یکسالهسفارش
.deals328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.democrat328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.digital128.000910.7001400/06/09782.700ثبت یکسالهسفارش
.directory166.000592.8001400/06/09426.800ثبت یکسالهسفارش
.dog241.0001.503.5001400/06/091.262.500ثبت یکسالهسفارش
.email125.000592.8001400/06/09467.800ثبت یکسالهسفارش
.engineer328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.estate328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.expert241.0001.503.5001400/06/091.262.500ثبت یکسالهسفارش
.express328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.fitness328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.fund252.0001.482.3001400/06/091.230.300ثبت یکسالهسفارش
.furniture331.0001.503.5001400/06/091.172.500ثبت یکسالهسفارش
.fyi327.000592.8001400/06/09265.800ثبت یکسالهسفارش
.gifts328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.gives328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.gold334.0002.778.9001400/06/092.444.900ثبت یکسالهسفارش
.golf166.0001.503.5001400/06/091.337.500ثبت یکسالهسفارش
.group324.000359.9001400/06/0935.900ثبت یکسالهسفارش
.guru128.000910.7001400/06/09782.700ثبت یکسالهسفارش
.holiday331.0001.503.5001400/06/091.172.500ثبت یکسالهسفارش
.hospital327.0001.482.3001400/06/091.155.300ثبت یکسالهسفارش
.immo328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.institute327.000592.8001400/06/09265.800ثبت یکسالهسفارش
.irish325.000444.7001400/06/09119.700ثبت یکسالهسفارش
.jetzt327.000592.8001400/06/09265.800ثبت یکسالهسفارش
.kaufen328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.legal331.0001.503.5001400/06/091.172.500ثبت یکسالهسفارش
.life125.000889.4001400/06/09764.400ثبت یکسالهسفارش
.live122.000677.7001400/06/09555.700ثبت یکسالهسفارش
.marketing328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.media246.000910.7001400/06/09664.700ثبت یکسالهسفارش
.money328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.network327.000592.8001400/06/09265.800ثبت یکسالهسفارش
.news244.000677.7001400/06/09433.700ثبت یکسالهسفارش
.ninja325.000550.4001400/06/09225.400ثبت یکسالهسفارش
.photos166.000592.8001400/06/09426.800ثبت یکسالهسفارش
.plus328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.productions328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.properties328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.recipes327.0001.482.3001400/06/091.155.300ثبت یکسالهسفارش
.rentals328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.repair328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.report327.000592.8001400/06/09265.800ثبت یکسالهسفارش
.republican328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.rip325.000550.4001400/06/09225.400ثبت یکسالهسفارش
.rocks242.000359.9001400/06/09117.900ثبت یکسالهسفارش
.run166.000592.8001400/06/09426.800ثبت یکسالهسفارش
.sale246.000910.7001400/06/09664.700ثبت یکسالهسفارش
.school328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.services241.000889.4001400/06/09648.400ثبت یکسالهسفارش
.shop324.0001.010.6001400/06/09686.600ثبت یکسالهسفارش
.show328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.singles330.000889.4001400/06/09559.400ثبت یکسالهسفارش
.solar331.0001.503.5001400/06/091.172.500ثبت یکسالهسفارش
.solutions166.000592.8001400/06/09426.800ثبت یکسالهسفارش
.studio339.000677.7001400/06/09338.700ثبت یکسالهسفارش
.support249.000592.8001400/06/09343.800ثبت یکسالهسفارش
.systems249.000592.8001400/06/09343.800ثبت یکسالهسفارش
.team328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.technology249.000592.8001400/06/09343.800ثبت یکسالهسفارش
.tienda331.0001.503.5001400/06/091.172.500ثبت یکسالهسفارش
.today125.000592.8001400/06/09467.800ثبت یکسالهسفارش
.tours331.0001.503.5001400/06/091.172.500ثبت یکسالهسفارش
.town328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.university331.0001.503.5001400/06/091.172.500ثبت یکسالهسفارش
.vacations328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.vin331.0001.503.5001400/06/091.172.500ثبت یکسالهسفارش
.vision328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش
.voyage331.0001.503.5001400/06/091.172.500ثبت یکسالهسفارش
.watch246.000910.7001400/06/09664.700ثبت یکسالهسفارش
.wine331.0001.503.5001400/06/091.172.500ثبت یکسالهسفارش
.world125.000889.4001400/06/09764.400ثبت یکسالهسفارش
.wtf164.000910.7001400/06/09746.700ثبت یکسالهسفارش
.zone328.000910.7001400/06/09582.700ثبت یکسالهسفارش