لایسنس های نرم افزاریمارال هاست جهت رفاه کاربران گرامی کلیه لایسنس های نرم افزاری مرتبط با سرویس دهندگان میزبانی وب را از شرکت های سازنده نرم افزار به صورت نمایندگی مستقیم خریداری و در اختیار کاربران گرامی قرار می دهد .

لایسنس های نرم افزاری Name Description قیمت  ثبت سفارش
Plesk Onyx Web Admin Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 6.8 € سفارش
Plesk Onyx Web App Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) - سفارش
Plesk Onyx  Web Pro Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 10.2 € سفارش
Plesk Onyx Web Host Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 30.6 € سفارش
Plesk Onyx for VPS Web Admin Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 6.8 € سفارش
Plesk Onyx for VPS Web App Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 6.8 € سفارش
Plesk Onyx for VPS Web Pro Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 10.2 € سفارش
Plesk Onyx for VPS Web Host Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 17 € سفارش
Plesk Onyx Web Pro Edition with CloudLinux (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 17 € سفارش
Plesk Onyx  Web Host Edition with CloudLinux (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 37.4 € سفارش
Plesk Onyx for VPS Web Pro Edition with CloudLinux (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 17 € سفارش
Plesk Onyx for VPS Web Host Edition with CloudLinux (Monthly Lease) (compare plesk licenses features)  23.8 € سفارش
LiteSpeed Webserver VPS license VPS LSWS cpu:1 , Ram:2GB , Concurrent Connections:500 14 $ سفارش
LiteSpeed Webserver VPS Server license Ultra VPS LSWS cpu:1 , Ram:8GB , Concurrent Connections:800 20 $ سفارش
LiteSpeed Webserver Dedicated Server license 1-CPU LSWS cpu:1 , Ram:Unlimited , Concurrent Connections:Unlimited 32 $ سفارش
LiteSpeed Webserver Dedicated Server license 2-CPU LSWS cpu:2 , Ram:Unlimited , Concurrent Connections:Unlimited 46 $ سفارش
LiteSpeed Webserver Dedicated Server license 4-CPU LSWS cpu:4 , Ram:Unlimited , Concurrent Connections:Unlimited 65 $ سفارش
LiteSpeed Webserver Dedicated Server license 8-CPU LSWS cpu:8, Ram:Unlimited , Concurrent Connections:Unlimited 92 $ سفارش
VPS Optimized cPanel   15 $ سفارش
Dedicated Server license Cpanel   35 $ سفارش
Cloud Linux  For VPS and Dedicated 8 $ سفارش
WHMCS Monthly license Plus  Up to 250 Clients  18.95 $ سفارش
WHMCS Monthly  license Professional  Up to 1000 Clients  24.95 $ سفارش
WHMCS Monthly  license Business  Unlimited Clients  39.95 $ سفارش
Directadmin Direcet Admin License For VPS and Dedicated  250,000 ريال سفارش

 

 

 

تماس با مارال هاست

آدرس : اصفهان ، خیابان چهار باغ بالا ، مجتمع اداری و تجاری کاویان ، طبقه اول ، واحد 111

آدرس پست الکترونیک : mail@maralhost.com

تلفن : 03136260000