لایسنس های نرم افزاریمارال هاست جهت رفاه کاربران گرامی کلیه لایسنس های نرم افزاری مرتبط با سرویس دهندگان میزبانی وب را از شرکت های سازنده نرم افزار به صورت نمایندگی مستقیم خریداری و در اختیار کاربران گرامی قرار می دهد .

لایسنس های نرم افزاری Name Description Price(تومان) Order
Plesk Onyx 17.5 Web Admin Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 59,000 سفارش
Plesk Onyx 17.5 Web App Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 59,000 سفارش
Plesk Onyx 17.5 Web Pro Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 88,000 سفارش
Plesk Onyx 17.5 Web Host Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 265,000 سفارش
Plesk Onyx 17.5 for VPS Web Admin Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 59,000 سفارش
Plesk Onyx 17.5 for VPS Web App Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 59,000 سفارش
Plesk Onyx 17.5 for VPS Web Pro Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 88,000 سفارش
Plesk Onyx 17.5 for VPS Web Host Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 147,000 سفارش
Plesk Onyx 17.5 Web Pro Edition with CloudLinux (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 147,000 سفارش
Plesk Onyx 17.5 Web Host Edition with CloudLinux (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 323,000 سفارش
Plesk Onyx 17.5 for VPS Web Pro Edition with CloudLinux (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 147,000 سفارش
Plesk Onyx 17.5 for VPS Web Host Edition with CloudLinux (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 206,000 سفارش
LiteSpeed Webserver VPS license VPS LSWS cpu:1 , Ram:2GB , Concurrent Connections:500 65,000 سفارش
LiteSpeed Webserver VPS Server license Ultra VPS LSWS cpu:1 , Ram:8GB , Concurrent Connections:800 133,000 سفارش
LiteSpeed Webserver Dedicated Server license 1-CPU LSWS cpu:1 , Ram:Unlimited , Concurrent Connections:Unlimited 212,000 سفارش
LiteSpeed Webserver Dedicated Server license 2-CPU LSWS cpu:2 , Ram:Unlimited , Concurrent Connections:Unlimited 305,000 سفارش
LiteSpeed Webserver Dedicated Server license 4-CPU LSWS cpu:4 , Ram:Unlimited , Concurrent Connections:Unlimited 432,000 سفارش
LiteSpeed Webserver Dedicated Server license 8-CPU LSWS cpu:8, Ram:Unlimited , Concurrent Connections:Unlimited 612,000 سفارش
VPS Optimized cPanel   99,000 سفارش
Dedicated Server license Cpanel   232,000 سفارش
Cloud Linux  For VPS and Dedicated 69,000 سفارش
WHMCS Monthly license Plus  Up to 250 Clients 127,000 سفارش
WHMCS Monthly  license Professional  Up to 1000 Clients 166,000 سفارش
WHMCS Monthly  license Business  Unlimited Clients 266,000 سفارش
Directadmin Direcet Admin License For VPS and Dedicated 20,000 سفارش

 

 

 

تماس با مارال هاست

آدرس : اصفهان ، خیابان چهار باغ بالا ، مجتمع اداری و تجاری کاویان ، طبقه اول ، واحد 111

آدرس پست الکترونیک : mail@maralhost.com

تلفن : 03136260000