لایسنس های نرم افزاریمارال هاست جهت رفاه کاربران گرامی کلیه لایسنس های نرم افزاری مرتبط با سرویس دهندگان میزبانی وب را از شرکت های سازنده نرم افزار به صورت نمایندگی مستقیم خریداری و در اختیار کاربران گرامی قرار می دهد .

لایسنس های نرم افزاری Name Description قیمت داخل شبکه مارال هاست (تومان) قیمت خارح از شبکه مارا ل هاست (تومان) ثبت سفارش
Plesk Onyx Web Admin Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 86,000 99,000 سفارش
Plesk Onyx Web App Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 86,000 99,000 سفارش
Plesk Onyx  Web Pro Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 129,000 149,000 سفارش
Plesk Onyx Web Host Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 387,000 447,000 سفارش
Plesk Onyx for VPS Web Admin Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 86,000 99,000 سفارش
Plesk Onyx for VPS Web App Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 86,000 99,000 سفارش
Plesk Onyx for VPS Web Pro Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 129,000 149,000 سفارش
Plesk Onyx for VPS Web Host Edition (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 215,000 248,000 سفارش
Plesk Onyx Web Pro Edition with CloudLinux (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 192,000 192,000 سفارش
Plesk Onyx  Web Host Edition with CloudLinux (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 423,000 423,000 سفارش
Plesk Onyx for VPS Web Pro Edition with CloudLinux (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 192,000 192,000 سفارش
Plesk Onyx for VPS Web Host Edition with CloudLinux (Monthly Lease) (compare plesk licenses features) 206,000   سفارش
LiteSpeed Webserver VPS license VPS LSWS cpu:1 , Ram:2GB , Concurrent Connections:500 111,000 130,000 سفارش
LiteSpeed Webserver VPS Server license Ultra VPS LSWS cpu:1 , Ram:8GB , Concurrent Connections:800 158,000 186,000 سفارش
LiteSpeed Webserver Dedicated Server license 1-CPU LSWS cpu:1 , Ram:Unlimited , Concurrent Connections:Unlimited 253,000 298,000 سفارش
LiteSpeed Webserver Dedicated Server license 2-CPU LSWS cpu:2 , Ram:Unlimited , Concurrent Connections:Unlimited 346,000 428,000 سفارش
LiteSpeed Webserver Dedicated Server license 4-CPU LSWS cpu:4 , Ram:Unlimited , Concurrent Connections:Unlimited 514,000 605,000 سفارش
LiteSpeed Webserver Dedicated Server license 8-CPU LSWS cpu:8, Ram:Unlimited , Concurrent Connections:Unlimited 728,000 857,000 سفارش
VPS Optimized cPanel   119,000 139,000 سفارش
Dedicated Server license Cpanel   227,000 326,000 سفارش
Cloud Linux  For VPS and Dedicated 101,000 117,000 سفارش
WHMCS Monthly license Plus  Up to 250 Clients 189,000  189,000 سفارش
WHMCS Monthly  license Professional  Up to 1000 Clients 249,000  249,000 سفارش
WHMCS Monthly  license Business  Unlimited Clients 399,000  399,000 سفارش
Directadmin Direcet Admin License For VPS and Dedicated 15,000  20,000 سفارش

 

 

 

بک سرویس های صفحه اول

تماس با مارال هاست

آدرس : اصفهان ، خیابان چهار باغ بالا ، مجتمع اداری و تجاری کاویان ، طبقه اول ، واحد 111

آدرس پست الکترونیک : mail@maralhost.com

تلفن : 03136260000