تست نفوذ

خدمات تست نفوذ

سرویس تست نفوذ این امکان را برای شما فراهم می کند رخنه های امنیتی نرم افزار و وب سایت خود را قبل از این که خیلی دیر شود شناسایی و رفع نمایید . همکاران ما در واحد امنیت مارال هاست این امکان را برای شما فراهم خواهند کرد تا گزارش کاملی از وضعیت وب سایت ، نرم افزار و یا شبکه خود به لحاظ نفوذ پذیری و یا وجود نقاط آسیب پذیر به همراه راهکار های رفع آن را در اختیار داشته باشید.

استاندارد های ارائه خدمات تست نفود در مارال هاست

واحد امنیت  مارال هاست بر اساس استاندارد های

OWASP (Open Web Application Security Project)

OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual)

PTES (The Penetration Testing ExecutionStandard)

آزمایش های تست نفوذپذیری را بر روی وب سایت شما انجام خواهد داد .پس از اتمام تست های نفوذ بر اساس استاندارد های ارائه شده ، واحد امنیت مارال هاست گزارش کاملی از نفاظ آسیب پذیر ، نوع آسیب پذیری و راهکار رفع مشکل را حضور شما ارائه خواهد کرد تا تیم متخصص شما بتواند موارد اعلام شده را رفع نماید ، همچنین پس از اتمام رفع مشکل توسط تیم متخصص شما مارال هاست مرحله نهایی تست را پس از انجام اصلاحات برای شما انجام خواهد داد تا اطمینان یابید که نقطه آسیب پذیری روی وب سایت شما وجود نخواهد داشت ، تست نهایی نفوذ ویژگی منحصر به فرد سرویس مارال هاست نسبت به سایر همکاران ما در این زمینه می باشد .

در صورتی که تمایل به شناسایی نقاط ضعف امنیتی وب سایت خود دارید و تمایل دارید این خدمات را از تیم امنیت مارال هاست دریافت نمایید با ما تماس بگیرید .